Kvinner og menn. På den ene siden rangerer menn høy inntekt på topp, mens kvinnene rangerer dette på bunnen. På den andre siden rangerer kvinner det å ha et yrke som kan kombineres med barn høyt, mens menn rangerer det lavest. Instrumentelle verdier er delt mellom lønn (menn) og sikkerhet (kvinner) 13. apr 2016 MGNREGA er en progressiv lov når det gjelder å ta hensyn til kvinner. Minst 1/3 av arbeiderne skal være kvinner, men offisiell statistikk viser at gjennomsnittet er over 50 prosent. Kvinner skal få samme lønn som menn, og det skal legges til rette for barnepass på arbeidsplassen. women-and-work-in-India. Likestilling på dagsorden. I 2007 er det 56 år siden ILO vedtok konvensjonen om. ”lik lønn for kvinner og menn for arbeid av lik verdi”. I 2007 er det 46 år siden LO og daværende NAF inngikk rammeavtale om likelønn. I 2007 er det fortsatt slik at globalt tjener kvinner i gjennomsnitt 50 til 80 prosent av det menn tjener.Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Når lønnen for samtlige yrkesaktive er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra  cuori solitari ticino Menn og kvinner lønn 4. okt 2016 «Kvinners andel av menns lønn er nå på 87 prosent, målt som lønnsforskjeller i timelønn. Fram til midten av 1980-årene var det en kraftig reduksjon i timelønnsforskjellene mellom kvinner og menn, men i de siste tiårene har utviklingen stort sett stått stille. Årsakene til kjønnsforskjellene i timelønn er mange I Norge har Likestillingsombudet uttalt at det er viktigere med samme årlige pensjon enn samme premieinnbetaling for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en gjengs oppfatning at innskuddspensjon er en kjønnsnøytral pensjonsordning siden det betales det samme for kvinner og menn, en prosent av lønn,  Etter hvert ga hun avkall på all lønn fra Kinamisjonsforbundet for å kunne være selvstendig. I årevis levde hun kun på gaver fra norske misjonsvenner. Monsen deltok ikke i kvinnesaken generelt, men hun var opptatt av kvinners levekår i Kina. Odland mente at det finnes tre typer mennesker: menn, kvinner og lærerinner.kvinners arbeidsaktivitet når menns arbeidsaktivitet er “konstant”. .. 52. Figur 6.8 - Prosentvis endring i lønn for menn og kvinner som får to eller flere barn. .. 53. Figur 6.9 - Prosentvis endring i lønnsinntekt fra T-1 til T+6 blant kvinner med lavere og høyere utdanning for utvalget som fikk sitt første barn i 

Ringerikes Blad - Har Sylvi et poeng? - Ringblad.no. Menn og kvinner lønn

28. des 2017 LeserbrevJeg synes det er urettferdig at det ikke er likestilling mellom menn og kvinner. Det er urettferdig at menn får mer penger enn kvinner i jobb, selv om de har lik jobb. Jeg synes at de burde ha likestilling, fordi de har samme verdi. Menn og kvinner skal tjene likt hvis de har den samme jobben.29. okt 2012 En gjennomsnittlig spiller i Toppserien derimot kan forvente en lønn på alt mellom 0-90 000 kroner. For å sette det litt på spissen; Brede Hangeland, Norges best betalte fotballspiller, tjener 19,4 millioner i året. Det er 216 ganger så mye som de best betalte jentene tjener. Hallo, ringer det noen bjeller om at  4. jan 2018 Island innfører likelønn – ulovlig å gi menn mer lønn enn kvinner Fra og med 1. januar må islandske bedrifter og etater bevise at de betaler kvinner like mye som menn for å gjøre samme jobb.Prinsippet om likelønn er en politisk målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn. Det går lenger enn prinsippet om «lik lønn for likt arbeid», som har lenge vært lovfestet i Norge. I dag er gjennomsnittlig lønn for kvinner noe lavere enn for menn. Kvinners regulativlønn (korrigert for bonuser/provisjon og  p helt gratis dejtingsajteri Menn og kvinner lønn Våre spørreundersøkelser viser at de aller fleste mener kvinner bør tjene likt som menn. Flere kvinner har lederroller og i 2030 vil kvinnene dominere 16. des 2017 Gjennom flere tiår har kvinner kjempet for lik tilgang, like muligheter og like vilkår som menn på de fleste arenaer – også idrettsarenaen. Likevel er det i år 100 millioner kroner forskjell i lønn blant kvinnelige og mannlige eliteutøvere. Det er et tap for oss som ser på idrett, for de som jobber med idrett, 8. nov 2011 For fremdeles har kvinner lavere inntekt enn menn, påpeker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i planen. Årsaken er at kvinner har kortere arbeidstid, at kvinner er noe mindre yrkesaktive enn menn og at kvinner i gjennomsnitt har lavere timelønn. De fleste minstepensjonistene er 

Reallønna for en indisk tekstilarbeider (menn og kvinner) er 4452 indiske rupi i måneden,44 45 eller. 80 USD46 i 2012. Delt på antall dager i en måned tjente med andre ord en indisk tekstilarbeider 2,6. USD dagen i 2012. Kvinnelige tekstilarbeidere får ifølge ILO mindre lønn enn menn. I 2012 var. 39 UNDP Bangladesh.8. mar 2017 Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en gjennomsnittlig månedslønn på 39.800 for kvinner. karriereløp blant kvinner og menn i det norske forskningssystemet, med vekt på utviklingstrekk de siste ti år. . tall og figurer som viser fordeling av menn og kvinner i norsk forskning, ved universiteter og høgskoler, Det er imidlertid store nasjonale variasjoner i sosial status og lønn på dette nivået og med hensyn til.6. mar 2014 For Tatiana Thomassen (50) er ikke 8. mars politikk i det hele tatt. Mer et tegn på at du bryr deg, skriver Født i Ukraina og oppvokst i Russland. For Tatiana Thomassen er kvinnedagen 8. mars veldig viktig. - Det bør den være for alle kvinner. For menn som glemmer denne dagen kan bli veldig  kontaktannonser på nett Menn og kvinner lønn Verdsettingsdiskriminering innebærer at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, selv om kravene til utdanning, erfaring, ansvar og anstrengelse er de samme. Likelønnsgapet – kvinners timelønn er 85 prosent av menns – er større i Norge  Lønn 1 000 kr - HASTER: Søker kvinner og menn mellom 20-50 år som statister HASTER: Søker kvinner og menn mellom 20-50 år som statister til en5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Det viser nye tall fra SSB, skriver På Høyden. Valg av fagfelt har stor innvirkning. Nesten halvparten av de yrkesaktive med fullført mastergrad er kvinner. I akademiske yrker er kvinner i flertall. De tjener likevel nesten 20 

16. des 2015 25 november publiserte Statistisk Sentralbyrå rapporten: «Kvinner har høyest utdanning, men lavest lønn.». 58 prosent av norske kvinner har høyere utdanning, 17 prosentpoeng høyere enn menn. Likevel tjener menn 25 prosent mer med den samme utdanningsbakgrunnen. Lønnsgapet blir ikke mindre.15. okt 2012 Fortsatt er det slik at kvinner jobber mer deltid og har flere perioder utenfor arbeidslivet enn menn. De har også en lavere timelønn. Over et livsløp akkumuleres det til en ikke ubetydelig sum, sier Pål Schøne, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Samlet sett tjener kvinner bare 60 prosent av det menn  8. mar 2017 Norske kvinner kjemper fortsatt for lik lønn for arbeid av lik verdi, kvinner tjener 15 prosent mindre enn menn, 40 prosent jobber deltid, mange ufrivillig, ni av ti minstepensjonister er kvinner. Det er snart 100 år siden Katti Anker Møller sa: Kvinner er ikke likeverdige før de tjener sine egne penger. Kanskje jeg  n rencontre speedy Menn og kvinner lønn 16. mar 2012 Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse viser at menn tjener mer enn kvinner. Mye mer. I tillegg har andelen kvinner i norsk PR- og kommunikasjonsbransje har vært økende i flere år. 17. jan 2017 I gjennomsnitt tjente menn i Rogaland 229.712 kroner mer enn kvinnene i løpet av 2015. Det tilsvarer en differanse på 68 prosent, og er det fylket med størst forskjeller mellom menn og kvinners lønninger. Minst lønnforskjell mellom menn og kvinner var i Suldal. Her var forskjellen 47 prosent. Stavanger var 23. jan 2008 Åtte av ti menn vil at kvinner skal få større lønnstillegg dersom det bidrar til å oppnå likelønn.

Nordatlantisk konferanse om arbeidsmiljø i fiskeindustrien - Google Books Result. Menn og kvinner lønn

4. jan 2018 En ny lov islandsk lov gjør det til at kvinner skal ha like mye betalt som menn. Denne loven trådte i kraft 1. januar, noe som gjør at Island er det aller første landet i verden som legaliserer likestilt lønning mellom menn og kvinner. I følge flere medier er det slik at selskaper som har mer enn 25 ansatte er 9. jun 2006 De første kravene om likelønn i industrien ble lagt fram av kvinnelige arbeidere i 1880 og 90-årene. Det skulle gå 80 år før LO og N.A.F. inngikk en såkalt rammeavtale om likelønn mellom kvinner og menn i 1961. Ikke før 1947 tok Sosialdepartementet initiativet til en kartlegging av kvinners og menns lønn. Likestillingen har kommet et godt stykke på vei, men dessverre er det et stykke igjen til menn og kvinner tjener likt. Det Hvorfor har menn mer lønn enn kvinner? Det er godt mulig det er slik at menn har mer fokus på hvor mye man tjener, og kvinner har mer fokus på innholdet i arbeidet og hvilken verdi det gir. Kvinner 18. okt 2017 Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av  la rencontre des hommes benigno caceres Menn og kvinner lønn 5. mar 2017 Det skiller 44 prosent mellom menn og kvinners bruttoinntekt i Enebakk kommune. Differansen er likevel mindre enn det som er er ingen nyhet at… 10. jun 2010 Ledere i Østfold mener menn fortjener høyere lønn enn kvinner, fordi mennene tar andre yrkesvalg.19. mai 2017 SIER IFRA: Hovedtillitsvalgt Thore Johan Nærbøe i Utdanningsforbundet Ringsaker krever at lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige ledere i Ringsaker kommune blir utjevnet. FOTO: JO KJETIL HEGGELUND. Kvinnelige ledere har 100.000 mindre i lønn enn menn. Kvinnelige ledere i Ringsaker 

26. jun 2016 Løfgren Casting søker Statist (også Skuespiller) i spillealder 35-60 år til TV-serien "Roeng kommune" i Lillestrøm (Norge).Likelønn. Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for at vi får et lønnsløft i de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene. I dag tjener kvinner 87 % av det menn gjør, jobber mer deltid, tar en større andel av det ulønna arbeidet hjemme og taper for menn i lederstillinger. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, likevel  11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.13. feb 2017 Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen enn det er for kvinner og menn i hele arbeidsmarkedet under ett. Det til tross for at det er langt Kommunikasjonsforeningens lønnundersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer i arbeid i desember 2016. Undersøkelsen ble  f norsk damer Menn og kvinner lønn Likelønn. Med likelønn forstås gjerne lik lønn for likt arbeid. Spørsmålet blir da hva som er «likt arbeid» eller «arbeid av lik verdi». Kvinner og menn har ulik ar- beidstid, ulik utdanning og arbeider i ulike yrker og bransjer/næringer. Men selv om man tar hensyn til dette, finnes det fortsatt forskjeller, noe som blant. For 42 min. siden Politiet ønsker tips om savnet mann · NRK Nordland. I samråd med familien har politiet offentliggjort navn og bilde av den savnede. Den savnede heter Kurt Eilertsen, han er 59 år og er hjemmehørende i Bodø. Han er rundt 185 centimeter høy, slank kroppsbygning og har grått hår. Politiet ønsker også tips Kjønn og lønn. Ifølge den sist tilgjengelige lønnsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå utgjør kvinners timelønn 88 prosent av menns, her illustrert av CORE-kjernemiljøet for likestillingsforskning. En av årsakene er at det er flere menn enn kvinner i de yrkesgruppene som har høyere lønninger, men dette utgjør kun 45 prosent 

Om mannen byttes ut med en kvinne, går lønnen ned til 5500-6500 kroner. Disse honorarene kan øke eller minke med 10-20 prosent, avhengig av hvem skuespilleren er. For mer avanserte sexscener, kan lønnen stige betraktelig. - For den rette jenta, uansett hva det er, kan handlinger som den første analsexscenen eller Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø; Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen; Fleksitidsordning; Muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom blant  10. okt 2016 Lønn pr. stillingskategori. Tabell Ikke alle advokater har skyhøye millioninntekter: 79 prosent av alle kvinnelige advokater tjente i fjor under en million kroner, mens tilsvarende tall for menn er 50,6 prosent. I snitt har 63 prosent av alle advokater i Norge en inntekt på under 1 million kroner i året. Andelen som 9. apr 2013 For å se hvor mye en slik økning i premien for kvinner betyr, er det i. Tabell 1 og Tabell 2 foretatt beregninger på premien i grunnmodellen og standardmodellen ut fra at det skal betales 17 prosent mer i premie for kvinner enn for menn. Tabellene viser at effekten av økt premie varierer med lønn og mellom  tøffe quotes Menn og kvinner lønn 8. okt 2014 Menn og kvinner starter likt, men etter hvert kommer de økonomiske forskjellene til syne, sier førsteamanuensis Sissel Jensen. Etter hvert faller jentenes lønn relativt til guttenes, og etter ti år i arbeidslivet tjener en gjennomsnittlig kvinnelig siviløkonom vesentlig mindre enn sine mannlige kollegaer. 19. okt 2017 Kvinner i arbeidslivet - posted in Skole og leksehjelp: Kvinner i arbeidslivet Jeg har noen spørsmål som jeg lurer på 1. Tjener kvinner idag like mye som menn, (Lønn)?? Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i norge 2. Utdanning Har kvinner og menn like muligheter til utdanning?? «Kvinner og PRAT OM PENSJON: Kvinner kommer oftere dårligere ut pensjonsmessig på grunn av arbeidsfordelingen hjemme. Snakk om dette med partneren din, er rådet fra ekspertene. FOTO: Alena Ozerova / Shutterstock. Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn: – Farlig å være hjemmeværende uten lønn. En av de største 

Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn | Nyheter . Menn og kvinner lønn

8. nov 2016 I Norge, som i mange andre land - for eksempel i USA - har lønnsgapet mellom menn og kvinner avtatt betraktelig, mens andelen kvinner i lederstillinger har økt. Fulltidsarbeidende kvinner i det norske arbeidsmarkedet har i dag en lønn som er cirka 80 prosent av mannens, og forholdstallet er det samme 9. okt 2017 Menn har høyere pensjon enn kvinner. Ingen overraskelser her. Men hvorfor er det slik? Mange har nevnt følgende årsaker: Mannsdominerte yrker har høyere lønn ( ingeniører) og kvinnedominerte yrker har lavere lønn ( lærere); Det er lønnsforskjeller mellom menn og kvinner som har samme  7. mar 2012 Tall fra det israelske statistikkbyrå viser at det er stor forskjell i lønningsnivået mellom menn og kvinner i Israel, forteller Jerusalem Post. En gjennomsnittslønn for en mann er 9720 shekel (14 423 kroner) i måneden, mens den for kvinner er 6500 shekel (9645 kroner). Til tross for dette store skillet, forteller Det viser seg at egne preferanser spiller en betydelig rolle for å forstå kjønnsforskjeller i lønn, og kan forklare hvorfor kvinner tjener mindre enn menn – selv når de jobber innenfor samme yrke, sier Abrahamsen. En mannlig sykepleier vil dermed typisk prioritere lønn når han velger jobb, mens en kvinnelig sykepleier vil  samleie og psa Menn og kvinner lønn 14. aug 2017 Er det noe politikerne ønsker å gjøre noe med, men som de knapt kan få gjort noe som helst med, er det at menn og kvinner skal tjene like mye. Lønn fastsettes nemlig i forhandlinger der politikerne ikke deltar, skiver redaktør Magne Lerø. 15. mar 2017 En helt ny datakilde avslører lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er aller størst innen finans og forsikring. Illustrasjonsfoto: Skjalg I næringer som undervisning og helse- og sosialtjenester, der kvinnene er i flertall, har imidlertid menn høyere lønn.I flere århundrer har munkene gitt pleie. Man har en tradisjon med menn i omsorgsyrker. Blant annet derfor ser vi en høy andel menn blant sykepleiere i ka- tolske land, forteller Svare. Høyere lønn ikke nok. Når det nå er slik at kvinner i flere tiår har vært i flertall blant bioingeniører, og erfaring viser at det er svært vanskelig å.

I; Hoveddelen i årets vedlegg er en rapport med en bred kartlegging av kvinners og menns helse. II og III; Indikatordelen tar for seg sentrale temaer som sysselsetting, lønn, inntekt og makt med nøkkeltall for de siste 20 årene og en kortfattet analyse av hvert av temaene. I rapporten kommer flere interessante paradokser til 8. mai 2015 Det ein ser i tillegg, er at menn og kvinner som arbeider i låglønsyrke, har lik løn på tvers av sektorar. Om UNIO og sjukepleiarane fekk gjennomslag for eit kvinnelyft, ville det tyda at ufaglærde menn vil få lægre lønn enn ufaglærde kvinner. Også Likelønskommisjonen vedgjekk at det var lik løn for likt arbeid  Men den neste oversikten er en viktig forklaring på lønnsforskjellene mellom menn og kvinner: Mens bare 13,9 prosent av mennene jobber deltid, er det hele 34,7 prosent av kvinnene som gjør det. ** Oversikten og statlige jobber. Det er mange årsaker til ulik lønn, og kampen har i mange år stått om lik lønn for likt arbeid.@politifinnmark: Mann i 50åra siktes for promillekjøring i Hammerfest. Kilde: Tvitret fra Finnmark politidistrikt @politifinnmark. 23:29 Politilogg · FINNMARK: Beruset kvinne utagerende oppførsel på utested i K … @politifinnmark: Beruset .. Får lønn for strevet etter 3000 arbeidstimer på gammel kai. I åtte måneder har fire  meetic connection en ligne Menn og kvinner lønn 20. feb 2017 Det er nemlig lønnsfallet i den mannsdominerte industrien som gjør at kvinner nå nærmer seg menns inntekter. 4. jan 2018 Fra og med 1. januar må islandske bedrifter og etater bevise at de betaler kvinner like mye som menn for å gjøre samme jobb.Men selv i 2007 – mange tiår etter de første kravene om likelønn kom – ser statistikken dyster ut. Kvinner tar utdanning og flokker ut på arbeidsmarkedet som aldri før. Likevel står lønnsgapet mellom kvinner og menn stille på rundt 15 prosent. Når jeg viser til dette tallet, er de fleste jeg snakker med enige: Vi trenger gode, 

Øystein Lønn er ferdig med triologien om vakre Sofia og redaktørmannen Simen. Jeg leste med dalende interesse og økende irritasjon. Sofia spør: ”Hvorfor er menn så jævli redde?” Bøkenes svar er både for enkle og for dumme. Av Ellen Reiss. Etter Sofia,. Øystein Lønn,. Roman 350 sider,. Aschehoug 2010.15. jun 2013 Den øverste rettsmyndighet i Spania har gitt El Corte Ingles tre måneder til å sørge for at kvinner ansatt hos kjøpesentergiganten får lik lønn som menn. I dag er det slik at menn i samme stillinger som damer tjener mer i timelønn. Saken ble brakt inn for retten av fagforeningene CCOO og UGT som er  18. okt 2016 Mener menn og kvinner forskjellsbehandles i lønn. – Det er alvorlig hvis det skjer i Verdal kommune, sier ordfører Bjørn Iversen. Ordfører Bjørn Iversen ble budt på kake og hørte interessert på hva Rita Lande, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Verdal, Lise Heggdal, leder i Fagforbundet Verdal 14. apr 2016 Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tilsvarende månedslønn for kvinner var 41.500 kroner. Det har vært mye snakk om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn de siste tiårene, og det med rette. ich suche eine christliche frau Menn og kvinner lønn 8. mar 2017 Kvinnelønn. Men når det kommer til kunnskap og kompetanse innen de fleste yrker er det ingen grunn til at det skal være noen forskjell. Dessverre er det ingen tvil om at kvinner står i skyggen av menn i arbeidslivet. Norske kvinner tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, slo Institutt for  For 18 timer siden Kristian Tonning Riise har gått av som leder for Unge Høyre etter at det har kommet flere varsler mot ham om seksuell trakassering. Statsadvokaten har bedt politiet om å foreta innledende undersøkelser av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. Undersøkelsene gjelder 28. apr 2011 Lik lønn for likt arbeid i byggebransjen gir kvinnene en høyere gjennomsnittlønn enn menn fordi de oftere har bedre betalte lederstillinger. Det er Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som har regnet seg fra til at de syv prosent kvinner av 160.000 heltidsansatte i bygg- og 

Tewodros Aragie Kebede (pictured) and Kristian Takvam Kindt has contributed with a chapter in a book about the politics of written languages in the Arab world. Focusing on Egypt and Morocco, the authors combine large-scale survey data on language attitudes with in-depth analyses of actual language usage and explicit Også Simmel pekte på at overgangen til penge- og markedsøkonomi reduserte kvinner til forvaltere av de verdier mannen hadde skapt utenfor husholdet.14 Ifølge Zelitzer Zelitzer finner at i dag, når mange kvinner har lønnet arbeid, synes kvinners lønn å tillegges mindre vekt innen husholdet – også av kvinner selv, som  Samtidig har tradisjonelle kvinneyrker vesentlig lavere status og lønn enn tradisjonelle mannsyrker. Kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn, jobber oftere deltid og er oftere ansatt i midlertidige stillinger. Mange kvinner er økonomisk avhengige av partneren sin. I tillegg gjør kvinner fortsatt de fleste ulønnede  - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og iden for jobb og karriere i Norge. app store android hack Menn og kvinner lønn på vei, men ikke i mål! Selv om det er gjort store fremskritt når det gjelder likestilling i Norge, er vi ikke i mål. Fortsatt er det forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder makt over egen hverdag, lønn og innflytelse i samfunnet. Her skal Venstre fortsette å bygge ned forskjellene. Publisert 8. mars 2012 av Venstre  11. jul 2014 Ifølge likestillingsloven skal kvinner og menn i samme virksomhet ha lik lønn for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. Hestnes viser til at det uansett er en tendens til at menn tar igjen kvinnenes lønnsforsprang mellom oppgjørene. Forklaringen er at det ansettes flere menn, og fordi lønn brukes som et Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer. Likestillings- og diskrimineringsloven er altså ikke til hinder for forskjeller i lønn som skyldes ulikheter i ansiennitet, jobbutførelse, 

  • b date på nettet
  • g persontreffer
  • dater norge kontakt
  • g gratis datingsider på nettet
  • i få seg kjæresten
  • norske jenter er løse
  • møte damer
  • n beste gratis hjemmesider
  • x gratis chat for singles