Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom hele grunnopplæringen er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for .. skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie  Similar Items. En liten norsk sproghistorie. By: Seip, Didrik Arup, 1884-1963. Published: (1927); Svensk-norsk ordliste, By: Seip, Didrik Arup, 1884-1963. Published: (1926); Norsk sprȧkhistorie til omkring 1370. By: Seip, Didrik Arup, 1884-1963. Published: (1955); En liten Norsk språkhistorie / By: Seip, Didrik Arup,  www.parship.nl inloggen Norsk språkhistorie 21. okt 2010 Norsk språkhistorie på 1800-tallet. 1. Sammenhengen mellom språk og nasjonsbygging var at på 1800-tallet mente mange at det som kjennetegnet en nasjon var språket. Man kunne ikke føle seg som noen ordentlig nasjon om ikkje nasjonen hadde et eget språk. Språket skulle være særegent og ha røtter  Språkhistorie. Tida fra 1550 til 1814 blir kalt dansketida, fordi Norge var i union med Danmark. I 1660 ble Norge en del av eneveldet Danmark-Norge, og all makt var samlet hos kongen i København. Alle embetsmenn, menn som arbeidet for kongen, brukte dansk i sitt arbeid både skriftlig og muntlig. Norsk som eget 

Sandøy/Nesse (red.): Norsk språkhistorie 1. Mønster (Detaljer . Norsk språkhistorie

3. okt 2012 Hvor mye henger det danske igjen i det norske språket? Hvordan kom vi frem til bokmål, riksmål og nynorsk? Dette har jeg tatt for meg i denne oppgaven. Nedenfor har jeg delt inn denne fagartikkelen i ni deler og vil i hver del ta for meg epoker i norsk språkhistorie. Germansk: Både norsk, dansk, svensk og  Før 1814 var Noreg sterkt prega av Danmark og det danske språket. Under den lange unionsperioden med Danmark ble bibelen, salmeboka og katekismen bare utgitt på dansk. Boktrykkeriane lå i Danmark og alle bøker og lesestoff var trykt på dansk. Når Kristian 4.s norske lov kom i 1604, var også denne skrevet på dansk  buscar pareja en albacete horario Norsk språkhistorie Språkhistorie. Hvordan ble det norske språket til? Når startet det? Hvem startet det? Hvorfor startet det? Trenger vi norsk lenger? Skjer`a? Språkterminatoren. Mål: Beskrive ulike perioder i norsk språkhistorie,; Gi eksempler på at språket i Norge har blitt påvirket av historiske hendelser i eldre og nyere tid,; Forklare hvordan vi Innhold. Emnet er konsentrert om desse fagområda: • Fleirspråklegheit og norsk som andrespråk • Språkhistorie etter 1800 • Språkendring og talemålsvariasjon • Sidemålsdidaktikk • Språk i Norden. Det vil bli arbeidd både teoretisk og skoleretta med alle fagområda, i samsvar med måla for læringsutbytte. Det vil også bli 

28. des 2017 Skal vi vere generasjonen som slår ein strek over tusen års norsk språkhistorie? 20. nov 2011 Norsk språkhistorie: 3. Kven var morsmålet sine ”bestefedrar” og kva språksyn sto dei for? Nemn ein sentral diktar som støtta kvar av dei, og forkl. Asbjørnsen og moe blir sett på som bestefedrer når vi tinker på utviklingen av det norske språket. De synes at Norge burde få sitt eget språk. Wergeland var en 3. jan 2014 One response to “Norsk språkhistorie”. Kari Anne · February 27, 2014 at 3:19 pm. Tankekart er så god strukturering av kunnskap!! Dette vil du være glad for at du har gjort til eksamen! BRA! Reply  dating app bankid Norsk språkhistorie Språkhistorien vil vise om noen av de språklige lånene fra SKAM i framtida vil overleve som mer allmenne slangord, eller til og med hverdagsord, i andre nordiske språk. Det gjelder færøysk, islandsk, norsk, dansk og svensk, som alle er nordgermanske språk som springer ut av det samme fellesnordiske språket som ble  Wergeland, H. (1970) Om norsk Sprogreformation I: Om norsk språkhistorie : en antologi . red Hanssen, E., S. 192-217. Oslo Universitetetsforlaget Tilgjengelig fra -1850/1832+Om+norsk+ [Lest Tuesday 28 June 2016]18. jan 2012 Norsk språkhistorie på 1800-tallet. Skriv korte innlegg og bruk verktøya (bilde, video, lenker, etikettar). 1. Peik på samanhengen mellom språk og nasjonsbygging. a. Språk ble på 1800-tallet sett på som det fremste kjennemerket på en nasjon. Dette var noe de intellektuelle i hele Europa var enige om på 

7. des 2016 Stream Episode 25 - Norsk språkhistorie by Den gang da - Historie from desktop or your mobile device. 19. okt 2010 Norsk Språkhistorie på 1800-tallet. 1. Peik på samanhengen mellom språk og nasjonsbygging. Språket spiller en vesentlig rolle i forhold til nasjonsbygging. Dette går hovedsaklig på språkets innvirkning på nasjonens identitet og nasjonalfølelsen. Naturligvis er språket kun en faktor i særegenheten i et land Innføring i norsk språkhistorie (Heftet) av forfatter Agnete Nesse. Pris kr 344 (spar kr 85). hacer amigos jaen Norsk språkhistorie Språkhistorie etter 1900 (ytre). Torp, Arne og Lars Vikør (2003): Hovuddrag i norsk språkhistorie. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 11, 12 og 13. Kolberg, Benthe og Skjong, Synnøve (red.) (2011): NORSK = Nynorsk og bokmål. Ei grunnbok om nynorsk i skolen. Kap 3 og 4 også kapittel 8 og 9 er nyttige her. 2. jun 2008 norskmuntlig eksamen - norsk språkhistorie på 1800talet. - posted in Skole og leksehjelp: hei folkens! kom i dag opp i norsk på muntlig eksamen. blæ og oppgaven min er som følger: hold et foredrag om sentrale sider ved norsk språkhistorie på 1800tallet. er mye historie i dette også men jeg lurte egentlig 24 Aug 2008 - 15 minEn innføring i sentrale personer og årstall i norsk språkhistorie fra 1800-tallet.

Det er viktig å bevare den norske folkesjelen”. Det norske språk er en komedie om rettskrivningsreformer, sadomasokisme og Sylfest Lomheim.Pris: 196,-. heftet, 2012. Sendes innen 2‑5 virkedager.. Kjøp boken Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) av (ISBN 9788270996551) hos Fri frakt fra 299 kr. kristen dating gratis Norsk språkhistorie Innføring i norsk språkhistorie (Heftet) av forfatter Agnete Nesse. Pris kr 358 (spar kr 51). Hovudredaktørar: Agnete Nesse og Helge Sandøy (UiB)6. des 2009 På 1800-tallet i Norge kom språkdebatten for alvor i gang. Norge hadde vært i union med Danmark i flere århundrer, og etter oppløsningen fra Danmark kom Norge rett inn i en ny union – med Sverige. Dette førte til at nasjonalismen for alvor blomstret opp i Norge, og dermed kom et ønske om eget språk.

Magritt Jarlsdotter Grimstad er lærer på Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund. Hun har laget en festlig framstilling av norsk språkhistorie. Les mer på denne nettsiden. Bokmålsordboka/ Nynorskordboka. Kontakt: tol@ Nettsiden kjører PedIT CMS publiseringsløsning og bruker bilder fra . Norsk språkhistorie

Title, Innhogg i nyare norsk språkhistorie. Author, Ernst Håkon Jahr. Publisher, Novus, 1992. Original from, the University of California. Digitized, Mar 24, 2011. ISBN, 8270991910, 9788270991914. Length, 158 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan  14. mar 2011 Hva karakteriserer norsk språkhistorie etter 1990? a. De siste 15-20 årene har interessen blitt forskjøvet fra det særnorske til det flerkulturelle og flerspråklige norske samfunnet. Språksituasjonen har vært preget av viktige forhold som. i. Samnorskpolitikken erklært død. ii. Mot strammere skriftspråksnormer. gratis kontaktannonser på nett danmark Norsk språkhistorie Innføring i norsk språkhistorie (Heftet) av forfatter Agnete Nesse. Pris kr 409. Permalink: :001050724; Title: Språket vårt gjennom tidene : kort norsk språkhistorie / av Einar Lundeby og Ingvald Torvik. Author: Lundeby, Einar Torvik, Ingvald, 1906-1968 viaf; Publisher: Oslo : Gyldendal, 1956. Description: 116 p. Permalink: :001050724 Forslag til undervisningsopplegg. Her har vi laget varierte undervisningsopplegg til lærere som skal starte på tema "norsk språkhistorie" i en 10. klasse. Innholdet på nettsiden inneholder mye informasjon og kan dermed brukes i flere undervisningstimer, gjerne gjennom hele perioden man arbider med norsk språkhistorie.

Her vises en kort oversikt over moderne norsk språkhistorie fra år 1814 til 2006. 1814 khkgjhfytrytdyr. Før unionsoppløsningen mellom Norge og Danmark var dansk det utbredte språket i Norge. Etter unionsoppløsningen mellom Norge og Danmark ble skriftspråket kalt Dansk - Norsk eller Norsk - Dansk  TY - JOUR. T1 - Rec. av Faarlund, Jan Terje (red.), Språk i endring. Indre norsk språkhistorie. AU - Teleman,Ulf. N1 - Reviewed Work(s): Språk i endring. Indre norsk språkhistorie (by Faarlund, Jan Terje (red.)) The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously Magritt Jarlsdotter Grimstad er lærar på Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund. Ho opplevde at undervisninga i språkhistorie var oppdelt og lite samanhengande når ulike delar var lagde til ulike steg: litt til åttande, litt til niande og litt til tiande. Oppdelinga gjorde at mange elevar mangla oversikt. Difor laga ho ein komprimert  dåliga kontaktannonser Norsk språkhistorie Torp ombrukket 07_Festskrift ombrekkingsark 19.09.12 12:02 Side 367 Romani og norsk språkhistorie Av Rolf Theil 1 Innleiing I avsn. 1 gjer eg greie for tilhøvet mellom norsk romani (NRM) og annan ro- mani. I avsn. 2 drøfter eg utviklinga av fonologien i NRM i lys av norsk fono- logi. 1.1 Romani Romani (RM) er namnet på  1. feb 2016 Disse ble kalt midlandsnormalen og hægstadsnormalen. Midlandsnormalen hadde ganske radikale forslag som skilte seg sterkt fra Ivar Aasens landsmål. Denne regnes som en parantes i norsk språkhistorie. Hægstadnormalen ble stående. Denne skilte seg mindre fra Ivar Aasens landsmål. I 1907 kom det Berlin Bielefeld München: Erich Schmidt Verlag, s.65-77. Simensen, Erik (1995): "Påverknaden frå mellomtysk på norsk i diplom fra det 14. hundreåret." I Jahr, E.H. (red): Nordisk og nedertysk, språkkontakt og språkutvikling i seinmiddelalderen. Oslo: Novus forlag, s. 55-80. Skard, Vemund (1973): Norsk språkhistorie. bd.1, 

BLiOTHEK KIEL j. -ZENTFiALB;BL!OTHEK- ! å. GYLDENDAL. AKADEMISK  ver nuevos amigos facebook Norsk språkhistorie 2. des 2016 I denne økten skal elevene få gjennomgått en kort PowerPoint-presentasjon om den norske språkdebatten. Dette skal fungere som en introduksjon til temaet "norsk språkhistorie". Senere skal de jobbe individuelt med utvalgte oppgaver på læringsnettstedet NDLA. Oppavene inkluderer lydklipp  29. apr 2016 Første språket vi finner i Norge var fra rundt 700- og 1150-tallet, perioden vi kaller for eldre norrøn tid. Norrønt språk på den tiden besto av runerekker med 16 tegn og hadde 4 kasus, verbbøyning i person, tall, tid og modus. Ordstillingen var friere enn i moderne norsk. På 1000-tallet kom det latinske alfabet 

Den mellomnorske tiden strakte seg over 200 år ifra 1350 til 1550, og hadde mye å si for norsk språkhistorie. Den begynner med svartedauden og ender med oppløsningen av Kalmarunionen og reformasjonen. Svartedauden kom til Norge i 1349 og var en så dødelig sykdom at den utslettet mer enn en tredjedel av  singleseiten hamburg Norsk språkhistorie 4. mai 2016 Historier om øksemord, sjalusidrap og en knivstikkende prest har vært med på å forme innholdet i det første bindet av Norsk språkhistorie. PowerPoint-presentasjon: norrønt språk · Bondesjakk med norrøne ord · PowerPoint-presentasjon: språkhistorie før 1900 · PowerPoint-presentasjon: språkhistorie etter 1900 · Arbeidsoppgaver: norrønt, dansketid · Arbeidsoppgaver: linjene fra 1800-tallet · Arbeidsoppgaver: språkpolitikk, reformer etter 1900.Forfatter. Nesse, Agnete. Tittel. Innføring i norsk språkhistorie. Språk. Språk: Norsk (Bokmål). Hylleplassering. 439.8209 N. Klassifikasjon. 439.8209. Emne. Norsk språk · Historie. År. 2013. Noter. Har bibliografi, innholdsfortegnelse, kronologi, noter, register. ISBN. 978-82-02-40048-4. Tilgjengelige. 0/1. Venteliste. 0 (0) 

SPRÅKHISTORIE I NORGE Jeg har valgt å skrive om Norges språkhistorie. Å prøve og få med så mye som mulig fra alle epoker er målet, men først og fremst vil jeg fokusere på hvor plutselig det norske språk har forandret seg de siste ti årene, da inkludert fremmedord fra både engelsk og såkalt kebabnorsk. Jeg vil starte  15. jan 2012 Språk er en viktig del av nasjonalfølelsen til folket. Språkdebatten i Norge beviser det. På 1800-tallet var det enighet om at nasjonalfølelsen var viktig, og at språket var en stor del av den. Det ble gjort en rekke tiltak for at det norske språk skulle ivaretas, og det førte blant annet til at minoriteter som samene Det er også tydelig at andre har brukt dette quizprogrammet før meg, for jeg finner opptil flere quizzer om norsk språkhistorie og retorikk. Jeg antar med det samme at quizzer om slike tema ikke er noe folk bedriver på fritiden. Programmets enerverende bakgrunnsmusikk gir klasserommet en følelse av tv-show, og noen  fotos de hombres no famosos Norsk språkhistorie 16. nov 2012 Norsk språkhistorie. < ca 200 e. kr: Det norske språket har utviklet seg fra indo-europeisk via urgermansk til urnordisk. Kjennetegn: språklig fragmentering; a) den germanske lydforskyvning: p -> k, t -> þ (th), k -> h; b) nordisk "forenkling": bortfall av j- og wlyder i begynnelsen og –n i slutten av ord. 200 - 750: 1897-1936. Norske Gaardnavne. Kristiania/Oslo Seip, Didrik Arup. 1934. Studier i norsk språkhistorie. Oslo Seip, Didrik Arup. 1955. Norsk språkhistorie til omkring 1370. 2. utg. Oslo Skautrup, Peter. 1944, 1947, 1953, 1968, 1970. Det danske sprogs historie. 1, 2, 3, 4, registre. København Söderwall, Knut Fredrik. 1884-1918 

To kapittel i Norsk språkhistorie (under arbeid). Firebandsverket Norsk språkhistorie skal bli eit nytt vitskapleg referanseverk, og bak prosjektet står ei rekkje språkforskarar ved norske universitet og høgskular. Hovudredaktørar er Agnete Nesse og Helge Sandøy, og utgjevar er Novus forlag. Verket blir utgjeve i 2016–17 med  22. nov 2009 Pek på sammenhengen mellom språk og nasjonsbygging. Når det gjelder sammenhengen mellom språk og nasjonsbygging på 1800 tallet, var nasjonen kjennetegn språket. Når Norge ble et egent land, måtte de også ha et egent tale og skrive språk som Ivar Åssen formete. 2. Gjør rede for hvordan  m ohmios Norsk språkhistorie Hovuddrag i norsk språkhistorie tek for seg den indre og den ytre språkhistoria. Den indre språkhistoria er strukturell den beskriv utviklinga av den moderne språ

Et språk i utvikling: Noen hovedlinjer i norsk språkhistorie fra . Norsk språkhistorie

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet: Kunnskap. Kandidaten. har kunnskap om eldre norsk og nordisk språkhistorie; har kunnskap om yngre norsk språkhistorie og språkpolitikk; har kunnskap om norske dialekter, varieteter og tospråklighet; kjenner til de nordiske nabospråkene. 12. nov 2013 Norsk språkhistorie (må ikke blandes sammen med "dorsk ståtissorgie") er historien om det norske språk gjennom historien sett fra et historisk synspunkt. Du har sikkert alltid lurt på hvor ord som flaske, båt og kaffegrut kommer fra, nå har du sjansen til å finne det ut. Og kanskje vært søvnløs grunnet stadig SPRÅKHISTORIE Kor stammar språket vårt frå? Kompetansemål K06(revidert 2013):. -forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjere greie for språkdebatt og språklig variasjon i Noreg i dag. -gjere greie for utbreiing av dei samiske språka og for rettar i høve samiske språk i Noreg. Dette skal du vite:. rencontre sur internet palmashow Norsk språkhistorie I norsk 2 står samanhengen mellom språk og tekst i fortid og samtid sentralt. Emnet 2B byggjer på Norsk 1 og føreset at mange didaktiske emne er gjennomgått der. Emnet er hovedsakelig språklig, med vekt på både eldre og nyere språkhistorie, samt norsk i møte med andre språk. Studenten får innsikt i akademisk skriving,  20. nov 2013 De forelesningene om norsk språkhistorie har vært utrolig vanskelige. Selv etter å ha fulgt med og skrevet notater var det ikke så lett å forstå som jeg trodde det skulle bli. Jeg måtte lese pensum en del ganger for å virkelig forstå hva forelesningene handlet om. Jeg vil basere dette blogginnlegget på pensum 1 Arbeidsplan. Veke: 3 Orden: Jenny og Markus Klasse: 10A Onsdag; prøve i samfunnskunnskap Torsdag Elevkveld m/føresette. Skuleball r Matteprøve måndag 23.1 FAG: MÅL: PÅ SKULEN: Norsk Kan gjere greie for norsk språkhistorie på 1900-talet og fram til i dag. Har kjennskap til dei viktigaste 

5. mar 2015 Livet på Rosthaug:Vg3-elevene ved Rosthaug videregående skole har skrevet sin egen språkhistorie i norsktimene. Min språkhistorie startet i hjemlandet Kurdistan og fortsatte her i Norge. Jeg har nå bodd i Norge i 16 år, og det første ordet jeg lærte på norsk, var «sol». Når noen sa «hei», svarte jeg «sol». Denne boka gir ei framstilling av språkhistoria i trøndelagsregionen. I norsk samanheng fins det ikkje tilsvarande forsøk på å avgrense framstillinga av språkhistorie til ein region. Forfattarane begynner i vår næraste fortid, og arbeider seg attover i tida, for vi treng å kjenne til kva som særmerker trøndersk i vår tid for å få eit Denne boken presenterer hele språkhistorien i Norge, fra de eldste runefunnene til de nyeste språkendringene i vår samtid. Beskrivelsene av de ulike språkhistoriske periodene og av språkendringene dekker både talemålet og skriftspråket, og bruken av andre språk enn norsk diskuteres der det er relevant. Bokens  chicas almeria zapatos Norsk språkhistorie 5. jan 2009 Det er en oppgave som har sine mangler, men som likevel kan ha interesse, så jeg legger den ut. Vi måtte skrive halvparten av oppgavene på nynorsk, og dette var en av dem jeg skrev på sidemålet mitt. Og for ordens skyld: Boken jeg snakker om av Torp & Vikør, er Hovuddrag i norsk språkhistorie. Title, Tekst i tid og rom: norsk språkhistorie. Authors, Hildegunn Otnes, Bente Aamotsbakken. Edition, 2. Publisher, Det Norske Samlaget, 2000. ISBN, 8252156231, 9788252156232. Length, 277 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan Han har skrive mange bøker og artiklar om norsk språkhistorie og nynorsk mål. Vart med i målungdomsrørsla i 1963 og var nestleiar i Norsk Målungdom i 1972-73. Han var dagleg leiar i Noregs Mållag 1976-1986 og har arbeidd som redaktør i Norsk Ordbok ved Universitetet i Oslo sidan 1987. Oddmund Løkensgard Hoel 

7. des 2016 Hvor langt kunne vi gått tilbake i tid og fortsatt forstått det norske språket? Gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i norsk språk fra norrønt, via mellomnorsk – Listen to Episode 25 - Norsk språkhistorie by Den gang da instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed.26. apr 2017 Forsking på samisk språkhistorie gjev eit anna bilete, med kanskje uventa konklusjonar, enn det som Kjell B. Mortensen og andre har presentert i det siste. meeticaffinity es Norsk språkhistorie 25. nov 2014 Under undervisningen i Norsk språkhistorie tok vi for oss både det norske skriftspråket og det norske talespråket og utviklingen av disse. Vi lærte en del om de ulike språkgrenene, blant annet at østnorsk og vestnorsk har hver sin gren. Østnorsk sammen med dansk og svensk, og vestnorsk med islandsk og  21. nov 2011 Norsk språkhistorie på 1800-tallet. Sammenhengen mellom språk og nasjonsbygging. Språket var en viktig kampsak i Norge på 1800-tallet fordi de intellektuelle i Europa på denne tiden mente at språket var det fremste kjennemerket på en nasjon. Språk spiller ofte en viktig rolle i etableringen av den 

I dag sitter vi igjen med to norske skriftspråk - bokmål og nynorsk. I tillegg består språket av tale, og her finner vi Du finner en del fakta om norsk språk i dag nederst på denne siden: -vare/Norsk/fakta-om-norsk/ Der finner du forøvrig hele språkhistorien oppsummert!Watch my amazing website created on emaze - The stunning web site builder. singlebörse mv Norsk språkhistorie Pris: 35,-NOK |Tilstand: Brukt | Artikkel: Didrik Arup Seip En liten norsk språkhistorie 1963 | Sted: Drammen. 3. des 2013 Ivar Aasen og andre kjendiser og politikere anno 1895. Språk, identitet og selvbevissthet. Språkhistoria handler ikke først og fremst om språkreformer og bøyningsendringer. Språk er nemlig ikke bare bokstaver på et ark. Språk handler om identitet og selvbevissthet. Språk handler også om demokrati 

Synnes skrivesperre :): Norsk språkhistorie på 1800-tallet. Norsk språkhistorie

26. okt 2010 Språk og nasjonsbygging hadde mye tilfelles på 1800-tallet i Norge. Språket var kjent som det fremste kjennemerket på en nasjon. Dette ville si at det å få et eget språk vi kunne med rett kalle «norsk» ville hjelpe på veien til å kalle Norge en egen nasjon. Selvfølgelig var dette noe de som ville komme seg  13. jan 2014 Det er mandag morgon. Klokka visar 8.30. Dei fyrste 15 minutta av skuledagen har vi brukt til å gjere ferdig leksa vår. Då læraren fortel at vi skal lese 30 sidar om norsk språkhistorie på 1900-talet, går det eit felles sukk i klasserommet. Eg blar opp på sida vi skal starte på, og kjennar at…Study Religion og norsk språkhistorie flashcards online, or in Brainscape's iPhone or Android app. ✓ Learn faster with spaced repetition. singlebörse krefeld kostenlos Norsk språkhistorie Norsk Språkhistorie thilogen thambirajah. 1. Du skal vise hvordan språkdebatten i hele perioden etter 1900 har vært avgjørende for språk normeringen. På 1900-tallet ble det fokusert på 2 forskjellige målformer. Debatten startet i 1906, da sidemål ble opprettet. Allerede året etter ble bokmål opprettet. Det var et ønske om å  28. sep 2016 Redaktør Helge Sandøy held foredraget "Korfor ei ny norsk språkhistorie? Kunnskap og nye perspektiv" om band 1 i verket "Norsk språkhistorie". Det blir opna for spørsmål frå salen. Språket som kodesystem er bygt opp som mønster på mange nivå. Dei beskrivingsnivåa vi brukar mest, er fonologi, 11. nov 2014 Hvordan skrev Asbjørnsen og Moe ned de norske folkeeventyrene? A. På lik måte som de ble fortalt. B. På nynorsk. C. På svakt fornorsket språk. 7. Hva inneholdt boken «urnorsk og norsk»? A. Norske alternativer for fremmedord. B. Norsk språkhistorie. C. Urnorsk og norsk grammatikk. 8. Hva gjorde Knud 

contactos mujeres tomelloso letra Norsk språkhistorie

16. des 2010 Dette er en quiz om norsk språkhistorie! Kul og enkel! Test dine utrolige evner innen norsk historie! Språkhistorie 1800 – 1850. Oversikt [Generert automatisk]. Prøve i norsk. Kapittel 6 og 9 + romantikken. Kapittel 6: side 115-145. Oppsummeringsspørsmål side 126: Kapittel 9: side 207-223; Kapittel 8: side 199-205 – ROMANTIKKEN (1800-1850): 4. feb 2015 Alle som på et eller annet tidspunkt har fulgt med i norsktimen vet at det Norske språket har forandret seg mye i løpet av den tiden Norge har eksistert. Vi har utviklet oss fra å skrive runer til å skrive på enten bokmål eller nynorsk, og det muntlige språket har ikke utviklet seg mindre. Men hvor har den ført oss  chat amigos online gratis Norsk språkhistorie Norsk språkhistorie. I 1830-årene ble språket i Norge et nasjonalt debattemne. Det danske skriftspråket og norske talespråket sto langt fra hverandre, og man stilte spørsmål ved om dette var hensiktsmessig. Det dannet seg tre fraksjoner som hadde synspunkter på saken. Noen ville beholde dansk som skriftspråk, men  Om å skrive språkhistorie 'nedenfra' – Tanker om en ny norsk språkhistorie for tiden 700––1050. avMichael Schulte. Side: 167-188. Tilgjengelig som PDF. Les PDF-versjon · Om Pirymskvida, tekstlån og tradisjon. 3/8. Om Pirymskvida, tekstlån og tradisjon · Unitary Base Hypothesis og norsk avledningsmorfologi · Logg inn.Hovuddrag i norsk språkhistorie (Heftet) av forfatter Arne Torp. Språk. Pris kr 471 (spar kr 67). Se flere bøker fra Arne Torp.

NORD1106 omfatter hovedkomponentene språkhistorie og talemål. Språkhistorie: Formålet med denne komponenten er å gi studentene innsikt i og en dypere forståelse av hovedlinjene i norsk språkhistorie. Det gjelder både den ”indre” strukturelle utviklingen av norsk språk fra urnordisk tid og fram til i dag, og den ”ytre”  Kring år 700 blei dette hogd inn i ein stein på garden Eggja i Sogndal (Sogn og Fjordane) i runeskrift: “ni s solu sot uk ni sakse stain skorin”. 1300 år seinare kan denne utsegna mest naturleg lyde slik: “Steinen er ikkje oppsøkt av sol, og ikkje er det skore i han med sverd”.Pascua on Oversikt over norsk språkhistorie · ?v=eeD1vPI4l3g · Pascua moved Oversikt over norsk språkhistorie higher. Pascua moved Oversikt over norsk språkhistorie lower. Pascua moved Oversikt over norsk språkhistorie lower. Pascua moved Oversikt over norsk språkhistorie from  om kjærlighet Norsk språkhistorie Unionen mellom Danmark og Norge ble oppløst. Danmark måtte avstå Norge til Sverige pga at de hadde støttet Frankrike/ Napoleon i Napoleonskrigene. What kind of paper do you want to use? Normal Paper (8½" by 11"). Legal Paper (8½" by 14"). Multipage (stretch across multiple 8½" by 11" sheets of paper) - View  30. nov 2013 Hoveddrag i norsk språkhistorie has 2 ratings and 1 review. Marianne said: Tung, tørr, informativ og spekket med norrøn gramatikk i tillegg. Like heavy shente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid. • forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenlignet med andre språk. Kompetansemål fra kokk- og servitør. Servering, bransje og miljø. • bruke relevante faguttrykk. Din språkhistorie og yrkesfaglige begreper. Kort presentasjon av 

Hovuddrag i norsk språkhistorie. by Arne Torp; Lars S Vikør. Print book. Norwegian. 2000. 2. utg., 3. oppl. Oslo : Gyldendal Norsk Forlag. 12. Hovuddrag i norsk språkhistorie, 12. Hovuddrag i norsk språkhistorie by Arne Torp. Hovuddrag i norsk språkhistorie. by Arne Torp; Lars S Vikør. Print book. Norwegian. 2000. 2. utg., 3. Akademika inviterer til lansering av Norsk språkhistorie 1. Mønster Det norske fagmiljøet i nordisk språkvitenskap har de siste åra samarbeidd om å skrive ei ny, stor norsk språkhistorie (jf. nettside: ). Dette verket skal bestå av fire bind: – Bind I Mønster følger utviklinga av de ulike delene av språksystemet  finne damer på nett test Norsk språkhistorie Gammelnorsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra vikingtiden, da norsk trer frem som eget språk, til begynnelsen av den mellomnorske perioden. Den gammelnorske språkhistorien kan deles i tre deler. I den første perioden, fra 800-tallet til omkring 1200 er det til å begynne med ingen, senere små 

SPRÅKHISTORIE. Urnordisk (200-700):. Stammer frå germanske språket. Dei eldste runene er på urnordisk. Alfabetet som vart brukt heitte futhark. Rune tyda kunnskap, lærdom eller magiske formular. Å rune var det same som å hekse Vi ønskja no eit skriftspråk som vart opplevd som norsk. Dette førte til ulike retningar i  Å skape et nytt norsk skriftspråk, gjenreise et norsk skriftspråk uten innblanding fra dansk (nynorsk). 7. Hvilke personer utmerket seg som talsmenn for å fornorske dansk skriftspråk på 1800-tallet? Henrik Wergeland, Asbjørnsen og Moe og Knud Knudsen. Ivar Aasen. P.A. Munch. 8. Hvilke personer ville ha språkreising?28. mai 2015 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's millions of monthly readers. Title: Torp og Vikør - Hovuddrag i norsk språkhistorie, Author: Gyldendal Norsk Forlag,  dating russian Norsk språkhistorie Sammenlignet med Danmark og Sverige har dialektbruk i Norge en sterk stilling. I filmen forteller Amie om dialektmangfoldet og om bakgrunnen for at det finnes to skriftlige varianter av norsk, bokmål og nynorsk. Oppgaver. Før du ser filmen. Hva synes du kjennetegner norsk språk når det gjelder uttale, ord og skrivemåte?

  • karianne solbrække mark berger
  • dating a sideboard
  • senior assistant exam date punjab
  • k hvorfor får jeg ikke kjæresten
  • e nakenprat chateau
  • hvordan evig singel
  • nett sjekketriks
  • kjærlighet ved første blikk tvnorge